e-styling.cz

Kategorie

Výrobci

Žádný výrobce

Legal

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva-smlouva kupní,o dílo,případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku,pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp.prodávající.Pokud je kupující fyzická či právnická osoba a kupuje zboží určené výhradně pro profesionálproní použití(barvy-melíry na vlasy,oxidanty,preparace a ostatní vlasová chemie,kadeřnické nůžky,břitvy,elektro-přístroje aj.)a dále je používá ke své podnikatelské činnosti řídí se vzájemné obchdní podmínky dle obchdního zákoníku.                                                       

Dodavatel-prodávající je osoba,která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchdní nebo jiné podnikatelské činnosti.Jde o podnikatele,který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.                                                                                                          

Spotřebitel-kupující je osoba,která při uzavření a plnění smlouvy buď nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá jen pro své účely nebo je to fyzická či právnická osoba,ktará nakupuje výrobky a dále je užívá ke své další podnikatelské činnosti spojené se službami,které poskytuje.

Zboží označené PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ mohou používat jen osoby k tomu určené a odborně vyškolené pro práci s těmito výrobky.Objednáním,vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky se kupující zavazuje,že si je vědom toho,že kupuje zboží pro profesionální použití a ví jak s ním zacházet a používat je.Na objednávky bez registrace nebude brán zřetel.  Kupní smlouva(objednávka)kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem(závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

 

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Nejprodávanější

Prozatím nejsou žádné nejprodávanější produkty

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy